Bezuinigen ja… Maar 250.000 euro is téveel

thankyouENORM BEDANKT!!
Dankzij u heeft het College van Burgemeester & Wethouders ingezien dat er eerst goed gesproken moet worden over de rol van de bibliotheek in de Nijkerkse en Hoevelakense samenleving. Gelukkig hoeven we daarom voor 2016 niet € 250.000 te bezuinigen, maar € 100.000. Na een brede maatschappelijke discussie in het najaar zal in 2016 een beslissing vallen of verdere bezuinigingen gerechtvaardigd zijn. Lees meer…
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws over de bezuinigingsvoorstellen en acties? Klik hier.
Mogelijke consequenties van bezuinigingen:
– sluiting van meerdere dagdelen in Nijkerk en Hoevelaken
– minder personeel op de werkvloer
– geen nieuwe titels beschikbaar, collectie beperkt
– geen activiteiten zoals Filmcafe, Literair cafe, iPadcafe enz.
 – geen begeleiding en aanbod voor taalzwakken en inburgering
– ook de jeugd moet gaan betalen voor het bibliotheek abonnement
– geen programma voor het basisonderwijs met daarin leesbevordering en mediawijsheid
– verhoging van de contributie
– beperking van de uitleenvoorwaarden (minder lenen, betalen voor reserveren)